Phòng trưng bày của nhà máy chúng tôi

- Mar 26, 2019-

Phòng trưng bày của nhà máy chúng tôi

phòng trưng bày của chúng tôi là khoảng 100 vuông. chúng tôi đã đặt hơn 20 mẫu máy chạy bộ trong phòng, từ máy chạy bộ mini đến máy chạy bộ thương mại.


IMG_0774_副本

IMG_0769_副本

IMG_0770_副本